KONTAKTY

EKOSTYL SK, s.r.o.
Trenčianske Bohuslavice 253
913 07 Bošáca
tel: +421 904 557 915
napíšte nám
info@detskeautickaekostyl.sk

NOVINKY

arr3Vítame VásVítame Vás, ponúkame Vám široký výber detských vozidiel za výhodné ceny. Veríme, že si u nás niečo...

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Ceny

Vždy platí cena aktuálna pri vytvorení záväznej objednávky, pričom sa nemení pri neskoršom zvýšení alebo znížení ceny tovaru. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH (presná sadzba sa uvádza na faktúre). Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sa poskytujú nad rámec zliav uvedených pri jednotlivých produktoch na v internetovom obchode detskeautickaekostyl.sk, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce internetového obchodu detskeautickaekostyl.sk s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Spôsob dodania tovaru

Tovar sa posiela prostredníctvom Slovenskej pošty. Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní je objednávka vyexpedovaná. K tejto dobe je potrebné pripočítať 1-3 pracovné dni, čo je bežná dodacia lehota Slovenskej pošty.

Spôsob platby

Tovar, ak je dodávaný vo forme zásielky na dobierku, t.j. platba sa realizuje pri preberaní tovaru v hotovosti

Tovar, ak je dodávaný vo forme zásielky platbou vopred na účet, t.j. bankovým prevodom - Internet banking

Ku každej zásielke je odoslaná faktúra - daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Poštovné, balné a iné poplatky

Poštovné je podľa aktuálneho cenníka 6€ a balné je v cene tovaru, žiadne ďaľšie poplatky za balenie tovaru sa neprirátavajú.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Internetový obchod detskeautickaekostyl.sk sa zaväzuje:

  1. Dodržiavať ceny platné v čase prijatia objednávky
  2. Dodať tovar v nepoškodenom stave
  3. Dodať tovar v množstve a sortimente ako bolo uvedené na objednávke
  4. Poslať daňový doklad - faktúru, ak si zákazník neželá inak

Internetový obchod detskeautickaekostyl.sk nenesie zodpovednosť za:

  1. Oneskorené doručenie tovaru, ktoré zavinil doručovateľ (Slovenská pošta)
  2. Oneskorené doručenie tovaru zavineného nesprávne udanou adresou prijímateľa

Stornovanie objednávky

Zákazník môže stornovať objednávku bez poplatku kedykoľvek pred záväzným potvrdením, ku ktorému ho vyzve prevádzkovateľ. Zároveň si internetový obchod detskeautickaekostyl.sk vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ktorý nie je možné dodať z dôvodu vypredania, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať zákazníka o stornovaní objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti sa poskytovateľ zaväzuje vrátiť finančné prostriedky do 30 pracovných dní na účet, z ktorého bola platba odoslaná, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Reklamácia

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo vrátiť tovar do 14 pracovných dní od prevzatia bez udania dôvodu preukázateľným spôsobom. Tovar nie je možné späť poskytovateľovi posielať dobierkou. Reklamovať je možné nekompletnú zásielku alebo poškodený tovar. Reklamáciu je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky, v opačnom prípade reklamácia nemusí byť uznaná.

Reklamácia tovaru sa neuzná v prípade, že

  • tovar je mechanicky poškodený a nebol reklamovaný do 48 hodín od prevzatia
  • tovar vykazuje jasné známky používania
  • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, atď, ak bol k nemu dodaný)
  • keď to povaha výrobku neumožňuje

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov.

Platnosť

Všeobecné obchodné podmienky sa pravidelne aktualizujú na základe zmien v platnej legislatíve a príslušných právnych noriem, resp. podľa potreby.

 

NjI1ZTZ